1986 yılında kurulmuştur.

Dar Al Maarifah, son 36 yıl boyunca dünya çapında sekiz farklı dilde milyonlarca Tecvitli Mushaf nüshası dağıtarak milyonlarca Müslüman için Kuran'ın doğru okunmasını kolaylaştırmayı başarmıştır. Bugün Dar Al Maarifah olarak, dünya çapında 40'tan fazla şube, bayi ve distribütör ile Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmeye devam ediyoruz. Dar Al Maarifah olarak, milyonlarca Müslümanın Kur'an-ı Kerim okuma yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

100
Farklı Nüsha
40
Dünya çapında distribütör ve bayi ağı
36
Kur’an-ı Kerim’e ve Kur’an aşıklarına hizmet yolunda 36 yıl
lazy

Misyon: Dar Al Maarifah, kurulduğu 1986 yılından bu yana, ümmetin ve toplumun ihtiyaçlarına karşılamaya odaklanan sorumlu yayıncılık ilkesini taşımıştır. Çeşitli zaman ve renklerle sembolize edilmiş Tecvitli Mushaf’ın yayınlanması, farklı kıraatler, mealler ve sair hizmetler ile birlikte çıkarılması işte bu sorumluluğun en veciz ifadesidir. Bu kararlılık ve inovasyon ruhuyla, en gelişmiş modern teknolojiye uyum sağlayarak dünyanın her yerine ulaşıyoruz.

1986

Dar Al Maarifah Yayın, Dağıtım ve Sanatsal Üretim 1986 yılında Dr. Müh. Subhi Taha tarafından kurulmuştur.

 

1990

Yayınevi, faaliyete geçer geçmez ilmî ve kültürel eserler yayınlamış, 1990 yılına kadar yayınlanan kitap sayısı 240’a ulaşmıştır.

 

1991-1994

1991-1994 yılları arasında ise Tecvitli Mushaf’ın yayınlanmasına yönelik çalışmalara başlamış, Dr. Müh. Subhi Taha tarafından patenti alınmıştır. O zamandan bu yana Dar Al Maarifah yayınevi bu Mushaf-ı Şerif hizmetinde uzmanlaşmıştır. Matbu mushafın yanı sıra zaman içerisinde Tecvitli Mushaf düşüncesi de giderek yaygınlaşmış, kompakt diskler ve televizyonlardaki Kur’an-ı Kerim programları üzerinde uygulanmıştır.

1996

Dar Al Maarifah 1996 yılında ise “Görsel Tecvid” başlıklı ilk TV programının prodüksiyonunu üstlenmiş, o yılın Ramazan ayında programın ilk bölümleri uydu kanalları üzerinden yayınlanmıştır. Dar Al Maarifah sonraki yıllarda da pek çok seçkin Kur’an TV programının prodüksiyonunu gerçekleştirmiştir: (Yedi Kıraatten) programı, Arapça ve İngilizce (Kur’an Konuları Ansiklopedisi) programı, Arapça ve İngilizce (Kur’an Sûreleri) programı, (Gelin Tilavet Öğrenelim) programı, (Kur’an’ı Tertil Üzere Oku) programı, (Mucizevî İkilikler) programı, (Haydi Okuyalım ve Yükselelim) programı, (Düşündüren Tilavet) programı, (Ehl-i Beyt ve Sahabe Sevgisi) programı gibi.

1999

1999 yılında Ezher-i Şerif’teki İslami Araştırmalar Akademisi, Dar Al Maarifah tarafından yayınlanan Tecvitli Mushaf’ı onaylamış, Ezher Mushafları İnceleme Komisyonu ise Dar Al Maarifah tarafından yayınlanan ve tecvid hükümlerini renkli sembollerle gösteren Tecvitli Mushaf’ı türünün tek örneği olarak tavsiye etmiştir.

 

2001

Dar Al Maarifah 2001 yılı mübarek Ramazan ayında, “Beytu’l-Kur’an” adını verdiği yeni sergi salonunun açılışıyla onurlanmıştır.

 

2002

Yayınevi 2002 yılında ise faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırarak endüstriyel faaliyete yönelmiş, Dr. Müh. Subhi Taha ve Müh. Adnan Taha tarafından patenti alınan Mushaf-ı Münîr cihazının en ileri uluslararası standartlarda üretimi için özel bir fabrika kurmuştur.

 

2006

Dr. Müh. Subhi Taha, Osmanî hatlı dijital cep mushafı DPQ için yeni bir patent almış, Dar Al Maarifah 2006 yılında bunun üretimine başlamıştır. Yayınevi ayrıca 600 bölümden oluşan ve IX. Körfez TV Yapımları Festivali ödülünü kazanan TV programı (Haydi Tilavet Öğrenelim) programını ve (Kur’an’ı Tertil Üzere Oku) programını yayınlamıştır.

 

27-3-2006

27 Mart 2006 tarihinde mühendis Subhi Taha, Fransa’da bulunan Arap Dünyası Dışındaki Arapça Yazarlar Uluslararası Birliği’nden inovasyon alanında doktora derecesi almıştır.

19-2-2008

19 Şubat 2008 tarihinde Dr. Müh. Subhi Taha, Birleşik Arap Emirlikleri devletinde Ras Al Khaimah Kur’an-ı Kerim Ödülü’ne layık görülmüştür.

 

2-4-2008

02/04/2008 tarihinde Tecvitli Mushaf yerel dillere göre transkripsiyonlu olarak basılmıştır. (İngilizce - Fransızca - Rusça - Almanca - İspanyolca - Türkçe)

28-1-2008

28 Ocak 2008 tarihinde Tecvitli Mushaf’a isteğe bağlı durak (vakf) boşluğu ekleme uygulaması başlatıldı.

 

2013

2013 yılında Dr. Subhi Taha, Arap-Amerikan Kurulu tarafından Uluslararası Mucit unvanı ve S.U.N.L Kalite Mükemmellik Sertifikası ile ödüllendirildi.

 

2018

2018 yılında Dar Al Maarifah Arapça, İngilizce ve Urduca dillerinde Sünnet-i Nebeviye için sistematik yeni yapım Muhammed (s.a.v.) kitabını yayınlamıştır.

 

Dar Al Maarifah, Tecvitli Mushaf’ı farklı kıraat ve rivayetlerde (Âsım’dan Hafs - Nâfi’den Verş - İsfahanî yoluyla Nâfi’den Verş - Ebu Amr’dan Dûrî - Nâfi’den Kâlûn - Hamza’dan Hallâd - Kunbul ve Bezzî rivayetleriyle İbn Kesîr - Âsım’dan Şu’be - Ebu Amr’dan Sûsî - Hişâm ve İbn Zekvân rivayetleriyle İbn Âmir - Dûrî ve Ebu'l-Hâris rivayetleriyle Kisâî - Hamza’dan Halef - İbn Cemmâz ve İbn Verdân rivayetleriyle Ebu Câfer) ve dünyanın pek çok dilinde (İngilizce - Fransızca - Rusça - Almanca - İspanyolca - Türkçe - Çince - Urduca - Farsça) çok sayıda kapak/kılıf ve ölçü çeşitlerinde yayınlamıştır. Bu sayede dünya çapında tüm Müslümanlara ve her bir Müslümana Tecvitli Mushaf’ı ulaştırmayı amaçlamıştır.

Suriye, Mısır, Türkiye, Lübnan ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere) bulunan ana şubelerimiz sayesinde Tecvitli Mushaf tüm dünya çapında yayılmaktadır. Ayrıca dünya çapında 30’dan fazla ülkede tüm ürünlerimizin satış ve dağıtımını yapan çok sayıda bayimiz ve distribütörümüz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın