768x520 1

Tecvitli Mushaf için patentli (isteğe bağlı durak/vakf boşluğu) düşüncesinin önemi:

Madem (Kur’an’da vacip olan bir vakf yoktur), o halde Dar Al Maarifah’nin patent aldığı vakf boşluğu düşüncesi, Suriye Genel Fetva Dairesi’nin onayı ve ardından El-Ezher Şerif tarafından verilen basım onayı gereğince hayata geçirilmiştir.

Vakf boşluğunun, isteğe bağlı bir vakf anlamına geldiği, vacib bir vakf olmadığı açıktır. Zira vakf/durak yapılmak istenen kelimenin son harfinin üzerindeki teşkil harekesi isteğe bağlıdır… Bu ise bir kutucuk içine alınmış, böylece (harekeli harf üzerinde vakf olmaz) kaidesinden dolayı (bu harekenin saklı olduğu ve durak sırasında telaffuz edilmeyeceği gösterilmek) istenmiştir.

Okuyucu durak yapmak istemezse harfin harekesini okuyup tilavetini sürdürür. İsteğe bağlı vakf boşluğunun önemi ise Kur’an’ın yücelik ve azametine layık olmayan her vakftan kaçınılmasını sağlamasıyla anlaşılabilir.

Nitekim Genel Fetva Dairesi’nin ilgili yazısında buna işaret edilerek şöyle denilmiştir: “Tecvit hükmünün vakf boşluğu ile uygulanması ve bunun gerektirdiği manalar, onaylanmış basılı ve sesli resmi mushaflarda geçen hususlara uygundur. Bu sayede Osmanî hattındaki nesih hattının estetiğini bozulmamıştır… Bu, Allah Teâlâ’nın Kitabı’na hizmet yolunda övgüye layık mübarek bir çalışmadır.” Vakf boşluğunda bir harf veya kelime fazlalığı hususundaki endişeye gelince, böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Zira böyle bir endişe, -Allah korusun- ayetin/kelimenin manasını tamamen değiştirecek şekilde mushafın herhangi bir harfine herhangi bir nokta veya başka bir şey eklenmesi halinde muhtemeldir. Fakat şüphesiz ki Allah kitâbını her tür şaibeden korumaya muktedirdir.

İsteğe bağlı vakf boşluğu, okuyucunun zihnini doğru ve güzel bir Kur’an tilavetine hazırlamasına yardımcı olur. Çünkü tecvit, “harflerin mahreçleri ve vakf yerlerine doğru bir şekilde uymak” demektir.

Üstelik Ezher-i Şerîf de Mushafları İnceleme Komisyonu’nun oybirliği ve Ezher-i Şerîf İslami Araştırma Akademisi Genel Sekreterliği’nin onayıyla Tecvitli Mushaf’ta vakf boşluğu düşüncesinin uygulanmasını tasdik etmiştir. Böylelikle Allah Teâlâ, Tecvitli Mushaf’ın dünya çapında yaygınlaşması, pek çok kesimden insanları faydalandırması ve Kur’an hafızlık akademilerinin çoğu tarafından kabul görmesiyle bizlere lütufta bulunmuştur. Allah’a hamd olsun.