Dûrî’nin Ebu Amr’dan Rivayeti (1)

Halef’in Hamza’dan Rivayeti (1)

Hallâd’ın Hamza’dan Rivayeti (1)

İbn Kesîr Kıraati - Kunbül ve Bezzî Rivayeti (1)

İbn mir Kıraati - Hişâm ve İbn Zekvân Rivayeti (1)

Kâlûn’un Nâfi’den Rivayeti (2)

Kisâî Kıraati - Dûrî ve Hâris Rivayeti (1)

Kıraat-i Aşere (2)

Şû’be’nin sım’dan Rivayeti (1)

Sûsî’nin Ebu Amr’dan Rivayeti (1)

Verş’in Nâfi’den Rivayeti (5)